Falun Gong i Kina:

Drepes for sine organer

Organturisme i KinaDrap i stor skala – Statsdrevet

Ca-priser fra China International TransplantNetwork Assistance Center

Hva er Falun Gong?

Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en qigong- og kultiverings- metode med fire stående øvelser og en sittende meditasjon, basert på eldgammel lære og tilpasset en moderne livsstil. Kultivering betyr å forbedre seg som menneske; gjøre for andre, heve sin moral og leve etter Falun Gongs universelle verdier:

Sannhet   Medfølelse   Toleranse

Utøverne veiledes gjennom bøker og forelesninger, og kan gjennom vansker og kontroverser i hverdagen gi slipp på dårlige sider som misunnelse, sjalusi, grådighet og egoisme. Falun Gong ble introdusert i 1992 av grunnleggeren Li Hongzhi og ble på kort tid den største og mest anerkjente qigong-metoden i Kina. Mange forteller at Falun Gong har gitt dem mer energi, bedre helse, økt velvære og større forståelse om seg selv og livet på et dypere plan. Takket være gode resultater for helse og relasjoner spredte Falun Gong seg raskt. Tusener av Falun Gong-utøvere samlet seg daglig til meditasjon i parker og andre steder. Antall utøvere økte og i 1998, bare 6 år etter at metoden ble introdusert, var det etter offisielle tall mer enn 70 millioner utøvere i Kina. Metoden fikk mange utmerkelser, stor anerkjennelse på helsemesser og positiv omtale av myndighetene i Kina. Falun Gong utøves i dag i over 100 land og har også utenfor Kina fått utmerkelser for positive effekter for både individ og samfunn.

Hvorfor blir

Falun Gong forfulgt?

Kinas tidligere statssjef, Jiang Zemin, tok Falun Gongs enorme popularitet i alle samfunnslag som en trussel mot egen maktposisjon og mot Det kinesiske kommunistpartiet (KKP). I juni 1999 opprettet han det Gestapo-lignende 610-kontoret for å “utrydde Falun Gong på tre måneder” ved ”å ødelegge deres rykte, ødelegge dem finansielt og ødelegge dem fysisk”. Forbudet trådte i kraft og forfølgelsen av Falun Gong startet i juli samme år. Partiet brukte, da som nå, hele sitt propaganda-apparat til å spre løgner og fabrikkere historier for å sverte Falun Gong. De kinesiske ambassadene brakte propagandaen videre til bl.a. politikere, organisasjoner og næringsliv i Norge og resten av verden.

Brutal og systematisk forfølgelse

Forfølgelsen foregår overalt i det kinesiske samfunnet. Millioner av utøvere fratas sine borgerrettigheter og holdes i fengsler, mentalsykehus, tvangsarbeids- og omskoleringsleirer uten lov og dom. Deres eiendeler beslaglegges og de, så vel som deres barn og familie, mister jobben eller blir utelukket fra skoler og universiteter. Utøvere som ikke gir opp sin tro, blir utsatt for hjernevask, mental og fysisk tortur, så som elektrosjokk, også mot intime kroppsdeler, skålding, forfrysning, søvnmangel etc. Kvinner utsettes også for voldtekt og tvungen abort. Kriminelle innsatte får belønning for å mishandle Falun Gong-utøvere. Millioner av utøvere er arrestert og torturert fordi de mediterte og levde etter gode verdier. Tusener er torturert til døde, og over 4.000 dødsfall etter tortur er dokumentert i detalj.

Organer tas fra 

levende mennesker

David MatasDavid KilgourJournalist EthanGutmann

I 2006 ble det avslørt at organer tas i stor skala fra samvittighetsfanger for transplantasjoner “på bestilling for profitt” i offentlige kinesiske sykehus – primært fra Falun Gong-utøvere. Kundene er velstående kinesere og utlendinger. Hundretusener er drept og fratatt organer som hjerte, lunger, lever, nyrer og hornhinne. EU-parlamentet har krevd tiltak for at dette øyeblikkelig skal opphøre. Det samme har flere andre gjort, bl a Kongressen i USA og Parlamentet i Canada. Avsløringene ble kjent etter uavhengig granskning. De to canadierne, tidligere parlamentsmedlem og statssekretær David Kilgour og menneskerettighetsadvokat David Matas, bekreftet i sin rapport i 2006 at organer tas fra levende Falun Gong utøvere i Kina. Journalist Ethan Gutmann utga i 2014 boken “The Slaughter” med fakta om den makabre praksis der organer tas for transplantasjoner i internerings- og dødsleirer fra arresterte dissidenter, spesielt fra utøvere av Falun Gong. Sammen publiserte han, Kilgour og Matas i 2016 den opp-daterte rapporten “Human Harvest / The Slaughter”.

En form for ondskap 

aldri sett på vår klode

I Kina tas organer for transplantasjoner i stor skala fra levende samvittighetsfanger, som er fengslet for sin personlige overbevisning og som drepes ved bestilling av et matchende organ. Organene benyttes til kommersielle transplantasjoner til velstående kinesere og til utlendinger, såkalte organturister, og bidrar til finansiering av helsevesenet. Tvungen organhøsting ble opprinnelig innført av tidligere statssjef Jiang Zemin for å dekke kostnader til forfølgelse og fengsling av million-talls Falun Gong-utøvere i fangenskap (Ref Freedom House). Pasienter som bestiller organtransplantasjoner, får garanti fra leger ved sykehus om at organene er friske; noen ganger får de også vite at de kommer fra Falun Gong-utøvere.

Hvordan påvirkes verden

av organhøsting i Kina?

Pasienter blir lovet friske organer i løpet av få uker og reiser godtroende til Kina for transplantasjoner. Slik er uskyldige mennesker verden over uvitende blitt medskyldige i disse forbrytelsene. Mange kinesiske kirurger har fått transplantasjons-utdanning i utenlandske sykehus og bruker nå sin kunnskap til å ta organer fra samvittighetsfanger i Kina. Farmasøytiske selskaper utfører kliniske studier og gjør profitt på anti-avvisende medisiner i Kina.

Ugjerningene må opphøre!

Vi bringer denne forferdelige situasjonen frem i lyset og stoler på at gode mennesker verden over – når de får vite – vil motsette seg disse ufattelige forbrytelsene. Vi håper og tror at økt oppmerksomhet vil stoppe denne lovstridige og dypt uetiske virksomheten.

Internasjonale initiativ

2017: Norge har ratifisert et Europaråds-direktiv om organtransplantasjoner. Stortinget har oppdatert transplantasjonsloven, som nå også forbyr kjøp og salg av organer i utlandet noe som hindrer “organturisme”.

2016: Kongressen i USA krever at kinesiske myndigheter skal slutte å ta organer uten samtykke fra samvittighetsfanger, hovedsakelig fra Falun Gong-utøvere, men også fra kristne, tibetanere og uigurer samt at de skal avslutte forfølgelsen av Falun Gong. H.Res.343

2013: Resolusjon i EU-Parlamentet oppfordrer Kina til omgående å avslutte sin uetiske praksis for anskaffelse av organer. I 2016 fulgte de opp og krevde i en Written Declaration uavhengige undersøkelser av den pågående organhøstingen i Kina.

2008-2017: Lover mot organturisme: Israel. Spania, Italia, Taiwan og Norge har alle vedtatt lover som forbyr internasjonal organhandel, herunder organturisme til Kina.

2006: Sykehus i Australia begrenser opplæring av kirurger fra Kina.

Du kan hjelpe

Lær fakta – Informer andre!

Signer petisjon her!

Se dokumentarfilmer på www.MriKina.no

Medisinsk Folkemord (2018) Skjult massemord i Kinas organtransplantasjons-industri.Basert på over ti års forskning avslører denne dokumentarfilmen den virkelige kilden for organene. 22 min, gratis. Engelsk tale – norske undertekster.

Harvested Alive – 10 Years of Investigations (2017)“Jeg er lege, og jeg har brukt 30 år på å hjelpe og redde pasienter. Jeg trodde aldri at jeg ville tilbringe 10 år av livet mitt til å undersøke hvordan leger dreper uskyldige mennesker..”62 min, gratis. Engelsk.Hard to believe (2016) Det er vanskelig å tro at leger kan drepe for profitt. Det er enda vanskeligere å forstå hvorfor media ikke undersøker dette nærmere. Se den prisbelønnede dokumentaren om hvorfor verden ignorerer Kinas masse-salg av menneskelige organer. 56 min, leie 42 nok. Engelsk tale – norske undertekster.Free China – The courage to believe (2013) Denne prisbelønte filmen forteller den sanne historien om en mor og tidligere medlem av kommunistpartiet, som sammen med mer enn 70 millioner kinesere praktiserte meditasjons-metoden Falun Gong i fred – helt til Det kinesiske kommunist-partiet begynte å utrydde metoden. 61 min, leie 43 nok. Engelsk tale – kinesiske undertekster.

Falun Gong Norge, Norsk forening for Falun Dafa, Org.nr 984 238 843 www.FalunDafa.no, info@falundafa.no